ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Είναι εξειδικευμένος ιατρός, εκπαιδευμένος σύμφωνα με τις αρχές του επιστημονικού κλάδου του.

Η Γενική Ιατρική προσφέρει μια αρχική, συνεχιζόμενη, ολιστική, πιο συντονισμένη και προσωποποιημένη φροντίδα στον ασθενή, βασιζόμενη στη μοναδική αλληλεπίδραση και επικοινωνία που δημιουργείται με το χρόνο ανάμεσα στον ίδιο και το γιατρό του. Βασικό στοιχείο για να οικοδομηθεί αυτή η σχέση είναι η συνεχιζόμενη φροντίδα. Με το χρόνο ο οικογενειακός γιατρός γνωρίζει τον ασθενή και την οικογένειά του, παρακολουθεί τη ζωή και την υγεία του να εξελίσσονται και έτσι εδραιώνεται μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης.

Ο Γενικός Ιατρός κατέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να προσφέρει ολιστική και συνεχιζόμενη φροντίδα στον ασθενή, που προσέρχεται με αδιαφοροποίητα συμπτώματα και ανησυχίες για την υγεία του. Η φροντίδα περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της ασθένειας, τη διατήρηση της υγείας, τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση του ασθενούς, τη διάγνωση και την θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων.

Η φροντίδα αυτή συχνά δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της συνεργασίας με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων στους οποίους παραπέμπει ο Γενικός Ιατρός τον ασθενή του ή μέσω εξειδικευμένης νοσοκομειακής φροντίδας, την οποία και πάλι συντονίζει ο ίδιος.

Ο Γενικός Ιατρός αποτελεί την πυξίδα και τον αντιπρόσωπο του ασθενούς αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Συστήματος Υγείας στο έπακρο προς όφελός του.

Τα πλεονεκτήματα, επομένως, είναι πολλά, τόσο για τον ασθενή όσο και για το σύστημα περίθαλψης γενικότερα.

Με μια φράση, είναι ο γιατρός σου!!